HBTQ-seniorernas boendeförening

Föreningens ordförande:

Rolf Tengbratt

 

Sekreterare:

Gertrud Olsson

Kassör:

Anders Edström

 

Övriga ledamöter:

Ann-Katrin Berg

Anders Edström

Guje Göland

Bernt Höglund

Jan Johansson

Agneta Wirén

 

Suppleanter:

Ronny Johansson

Birgitta Koonce

 

Du når oss på mejl: info@hbtqbo.se